سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده صدا و سیما - قم 
طراح و مجری 
 
 
نوشتن پروژه 
همکاری 
پژوهشکده علمی کاربردی باقرالعلوم علیه اسلام - قم 
مدیر اجرائی - پژوهشی 
 
 
آماده سازی مقالات قرآنی - تربیتی 
همکاری 
مجله کاوشی نو در فقه - قم 
کارشناس تحریریه 
 
 
بررسی مقالات فقهی جهت درج در مجله 
همکاری 
حوزه علمیه حضرت ولی عصر عج بناب 
معاون پژوهشی 
 
 
ارائه و اجرای طرحهای پژوهشی  
تدریس 
حوزه علمیه حضرت ولی عصر عج شهرستان بناب 
مدرس 
 
ادامه دارد 
عقائد 
تدریس 
حوزه علمیه حضرت ولی عصر عج بناب 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر قرآن 
تدریس 
حوزه علمیه حضرت ولی عصر عج شهرستان بناب 
مدرس 
1391/06/15 
1393/10/18 
راهنمای پژوهش نامه نویسی 
همکاری 
واحد تحقیقات و پژوهشهای حوزه 
محقق گروه قرآن 
1383/01/01 
1386/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده علمی – کاربردی باقرالعلوم 
محقق 
1386/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
سایت اسلامی – هادوی تهرانی 
محقق 
1386/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهشکده صدا و سیما 
محقق 
1386/01/01 
 
علمی پژوهشی